در ایام تعطیلات نوروز 93 سعادت شد که یکی از رزمندگان کوهدشتی را زیارت کنم که خاطراتی از جنگ تحمیلی نقل کردند:

در ذکر یک خاطره، فرمایش کردند که سه نفر از رزمندگان کوهدشت در غرب کشور در حال حرکتند که نظاره گر یکسری تانک و نیرو میشوند که علائم و شواهد  نشان میدهد که ایرانی نیستند، به هر حال بعد از نزدیک شدن این سه نفر به رگبار گلوله بسته میشود و یکی از آنان در دم، به درجه شهادت نادل میاید و دو نفر دیگر یکی از ناحیه چانه و گردن و دیگری نیز بشدت مجروح میشوند و طی  مراحل بسیار سخت و طاقت فرسا خود را به یکی از شهرهای استان کرمانشاه میرسانند.