غلامرضا ای شهید عزیز و گرامی ای رزمنده خالص و بی باک روحت شاد و یادت گرامی باد،

ای عزیز از دست رفته که حتی یادت نیز مفقود ماند، هم اکنون همزمان با جریان اشک بر چشمانم برایت مینویسم،

خوشا به حالت که در راه دفاع از وطنت، شرف، شعور و حقوق انسانی، بی انتظار و شجاعانه و خالص در کوهستانهای خشن غرب و در دشتهای بیکران و سوزان جنوب جنگیدی و پیکرت را نیز از بازماندگانت دریغ داشتی و همین امر خلوص بیشتری به راهت و به اندیشه­ات داد.

ای شهید گرانقدر امیدوارم با این قلم که کاری است از توانم بر میاید توانسته باشم دینم را به جنابعالی و راه مقدس شهادت و رزمندگی ادا کرده باشم.

روحت شاد و یادت گرامی باد.