شهدا در هر  جایگاهی و با هر درجه ای برای این وطن جنگیدند،

چه نامشان را برروی خیابانها و یا کوچه ها و میادین قرار دهند و چه نه،

چه بسیجی باشند، چه پاسدار و چه فرمانده باشند و چه دیدبان و چه سرلشکر همه جان دادندند و برای وطن از تمام وجود خود گذشتند.

غلامرضا ای شهید جاوید الااثر درست است که هیچ خیابانی را با نام تو معطر نکردند و درست است که تو را با سردار و سرتیپ و فرمانده یاد نمیکنند،

درست است که دلاوریهای تو را کسی نمیداند،

ولی من خوب میدانم که تو نیز برای وطن کوتاهی نکردی و سخت ترین میادین را تجربه کردی،

و همانند دیگر شهدای نامدار کشور  تو نیز از تمام توانت برای دفاع از کشور بهره بردی،

تو نیز مقدم ترین خطوط جنگی را تجربه کردی،

تو نیز برای شناسایی مناطق جنگی تا دل دشمن رفتی

و قد و بالا، زیبایی و نورانیت تو هم کمتر از بسیاری از همرزمانت نبوده،

و تو نیز شجاعانه جنگیدی و وطن داری کردی

پس بدان عزیزی و برای من سپهبدی، سرلشکری، سرتیپی، سرداری ، فرماندهی، شهیدی، دلیری، خالصی، و تمام خیابانها، میادین و اماکن شهر دلم و وجودم را با تو نامگذاری کرده ام.

 

روحت شاد و یادت گرامی باد.