سلام بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم, سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. سلام بر شهدا!

ما شهدا را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آورده ایم.

اینک ما و شما مانده ایم که وارث رسالت و حامل امانت شهدا هستیم.

شهید از خود میرهد تا در خویش ماندگان را (از خود) برهاند.

خورشیدهای خاکنشین، یادشان بخیر    پل‌های آسمان به زمین، یادشان بخیر

 

ایستاده: شهید والامقام مفقود الااثر غلامرضا نظرپورفرد