شهدا ای پاک مردانی که بر  ساز عشق و جوانمردی نواختید و راه شهادت و دفاع از وطن و جانبازی را در پیش گرفتید،

ای عزیزانی که در مسیر سرشار از مشقت عشق و پاکی، قلبهای مهربان و خالص و همچون آینه تان مورد هدف خمپاره ها و تیرهای ظلم  قرار گرفت.

 روحتان شاد و یادتان گرامی و راهتان مستدام باد

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
سیفا نیوز

با سلام.پایگاه تحلیلی خبری سیفا نیوز منتظر حضور سبز شماست...[گل]

رضایی مهر

ﻣﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﯾﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺁﻗﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺷﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻭﯾﺪﻡ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺮﺍﻣﻢ ﺑﺎﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﭙﺎﻫﺖ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﭘﯽ ﺍﻏﯿﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺤﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺳﺮ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺁﻗﺎ ﺑﯿﺎ ﺁﻗﺎ ﺑﯿﺎ ﺁﻗﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﯼ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺷﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻋﻼ‌ﺟﯽ ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﯿﻤﺎﺭ باشم... . . . از وبلاگ ما هم دیدن بفرمایید.