مفقود الااثر شهید غلامرضا نظرپورفرد

سال 1363 منطقه زبیدات

نفر نسشته مجتبی عبدی پور, نفرات پشت از چپ, 1- دکتر ایرج اخویان 2- شهید والامقام غلامرضا نظرپور 3-زمانی 4- مرتضی قبادی 5- برادر اسکندر حسینی از بچه های نورآباد ممسنی «استان فارس»

/ 0 نظر / 33 بازدید