شهید

شهید ای معنای همیشه جاوید،

تو برای تداوم راهت، و به خاطر آن باور و اعتقاد عمیق و مستحکمت به اندیشه ات، آنقدر بر ترس غلبه کردی که این پاسخ طبیعی در وجودت خشکید.

شهید ای بلند نظر مصمم،

آنقدر سرماهای سوزناک و هولناک را تحمل کردی که سرما از وجودش خجل و برف و باران شرمسار  ازباریدن گشتند.

شهید ای محکمترین و شجاعترین معنا،

آنقدر گامهای استوار را بر صخره ها و سنگها نهادی، که گریان و اسیر صلابت  تو شدند و  در زیر قدمهای باور و معرفتت و در زیر گامهای محکم و عظیمت که در راه  عقیده ات و در راه خلوص و شجاعت و شهامت و درستی برداشتی پودر گشتند.

شهید ای اسوه خفته، اما در یاد،

آنقدر گرمای جبهه ­های جنگ را تحمل کردی که آتش نیز اشک ریخت بر صبر و شکوه تو، و اقرار کرد که کم آورد.

 

نویسنده: حامد

/ 1 نظر / 22 بازدید
سعید

با سلام سرداری گمنام از دیار زاگرس / بمناسبت 27 سالگرد شهادت سردار شهید اسدمراد بالنگ [گل]