مناجات

پروردگارا:

ما را هیچگاه ناسی شهدا قرار مده و روا مدار که یاد آنها از اذهان ما پاک شود

 

خدایا:

همواره شهدا را یکی از الگوهای زیبای انسانی برای ما قرار ده

 

الهی:

شهیدان نماد بسیار زیبایی از عشق به تو بودند، این عشق را نیز در وجود ما قرار ده

 

خداوندا:

تو خود، خلوص، شهامت و روح وسیع شهدا را میدانی، پس ما را نیز از این خصوصیات ارزشمند ایشان محروم نکن

 

پروردگارا:

آن دقت شهیدان را در امر بیت المال و حقوق انسانی و آن توجه عمیقشان به عدالت و خلوص و ایمان را در وجود ما نیز قرار ده

 

نویسنده: حامد

/ 0 نظر / 27 بازدید