شهدا ای خورشیدهایی از گوشه گوشه این کشور تابان و نورافشان به این دیار می­نگیرید و خورشید وجود خود را از قله های زخم دیده زاگرس که بی نهایت تجربه سختی، جنگ و مبارزه را در کارنامه خود دارند و قله های البرز بالا کشانده و نور معنویت و پاکی و صداقت خود را بر پهنای این سرزمین گسترانده اید،

و بزرگوارانی که یاد آن مردانگی ها، دلاورییها، شجاعتها، از خود گذشتگی ها و انسان دوستیهای شما همواره ستون و امید این کشور است و انگیزه زندگی و حرکت را به ما میدهد،

همواره به یادتان هستیم و قهرمان داستانهای و قصه ها، برنامه های و قانونهای ما هستید

 

روحتان شاد و یادتان گرامی باد

/ 0 نظر / 40 بازدید