خداوندا:

در این شروع ماه عشق و فداکاری،

ماه صبر و شکیبایی در راه عشق،

ماه خونین شدن عاشقانه،

ماه تجمیع عشق و شجاعت،

ماه خلوص و مظلومیت،

به همه ما لطفی کن که از عشق و انسانیت غافل نشویم و همواره فکرمان، نیتمان، رفتارمان و کردارمان حسینی باشد.

/ 0 نظر / 44 بازدید