وسطی: شهید مفقود الااثر غلامرضا نظرپورفرد

/ 1 نظر / 37 بازدید
م.ق

احتمالانفر سمت راست چفیه برگردن برادرکامبیز آزادبخت باشند .