جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که در 31 شهریور سال 1359 آغاز شد

شهید:

به فرزندم بگویید که پدرت برای دفاع از ارزشها و وطنش جان داده است

به فرزندم بگویید که پدرت برای آرامش هم وطنانش و برای دفاع از سرزمین و عزتش،  تندیس شهادت را بوسیده است

به  فرزندم بگویید که پدرت شهید شد تا مفهوم واقعی خلوص، شجاعت و عشق و عزت و بزرگواری را نشان دهد

به ایشان بگویید پدرت پیشانی اش را  هدف تیرهای ظلم دشمن نمود که به بازماندگان بفهماند که شهادت نه تنها در جبهه بلکه در تمام عرصه ها مفهوم دارد، شهادت در دانشگاه و مدرسه و تمام ارگانها و سازمانهای کشور معنی دارد.

به فرزندم بگویید که ما  سخت ترین شرایط را تحمل نمودیم برای ارمانها و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران

شهدا رفتند که ما در آسایش و آرامش و رفا باشیم, پس هر کس هر قدمی هر چند کوچک برای آسایش ملت عزیزمان بردارد و خدمتی کند هرچند کوچک برای پیشرفت کشور اسلامی ایران, روح شهدا را شاد نموده و در مسیر آنها قدم  برداشته است.

شهدا رفتند که معنای واقعی اسلام ناب محمدی را به ما بازماندگان بفهمانند و ...

 

نویسنده: حامد

/ 0 نظر / 21 بازدید