شهدا ای بزرگواران:

ما خوب میدانیم که شما نه تنها در جنگ سخت به شجاعت و خلوص و عزت و دفاع و ارزش مفهوم دادید و به گلوله معنای واقی بخشیدید، بلکه در جنگ نرم نیز بزرگان عرصه فهم و دانش و تدبیر و عقلانیت بودید،

واضح بود که شما عزیزان این سرزمین پرچم صلح و دوستی را همواره در  ذهنتان و در کردارتان برافراشته بودید

اما در عرصه دفاع از تمامیت و خاک و عزت وطن نیز به وظیفه خود عمل کردید و کوتاهی نکردید و الگوههای جاویدان این سرزمین شدید.

 

روحتان شاد و یادتان همیشه گرامی باد

/ 0 نظر / 44 بازدید