سردار شهید مفقود الااثر غلامرضا نظرپورفرد

غلامرضا، ای شهید بزرگوار، بدان که تو را فراموش نکرده ایم و درست است که گمنامی و پیکرت را تقدیم میهنت نمودی و آن را از بازماندگانت دریغ داشتی، ولی به هر حال بدان که ما گامهای مظلومانه ات را که عاشقانه و شجاعانه و با خلوص در کوههای تنومند و استوار غرب و در دشتهای بی کران جنوب رو به دشمن و برای دفاع از مام میهن بر میداشتی را در ذهن میپرورانیم و سعی میکنیم که قدمی را بر خلاف راه تو و شهدای گرانقدر بر نداریم و همواره با تصور نامت و هدفت و تلاش و اراده و شجاعت و خلوصت بر افروخته میشویم و بر عشقمان به راه شهدا افزون میگردد. ای شهید گرانقدر آن شجاعتها، و قدمهای بلند و راسخت را که برای شناسایی مناطق جنگی بر میداشتی، فراموش شدنی نیست و ما نیز ایمان و اراده و خلوصت را اسوه راه خود قرار میدهیم و همچون تو در عرصه های مختلف افتخار می آفرینیم و بعد از پرواز شما شهدای عزیز به ملکوت, جنگ فرهنگی و علمی و نرم شروع شد، امید است که در این راه همچون شما مخلص و مومن باشیم.

 

نویسنده: حامد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید