شهدا ای بزرگوارانی که نا امیدی را امید هستید و شب سیه را چراغ

 شهدا

ای عزیزانی که یادتان همواره موجب سرور اذهان است

ای بزرگوارانی که نا امیدی را امید هستید و شب سیه را چراغ

ای مردانی که خلوص و قداست را مفهوم بخشیدید و همواره به عنوان مفهومی امید دهنده و زیبا و سرشار از خوبی در خاطره­ها به عنوان قهرمانان تاریخ این مرز و بوم  جای دارید

یادتان به خیر و روحتان شاد و همواره تا ابد در تاریخ ایران زمین جاوید باشید

 

/ 1 نظر / 28 بازدید